Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจการปรับปรุงเครื่องเจียระไน / วิทยา พลเพชร=Business Plan for Retrofit and Overhaul Grinding Machine Business
Author Wittaya Ponpet
Imprint 2559
Descript ก-ญ : 90 หน้า, ตาราง

SUMMARY

ในภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมภาคการผลิตมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ทุกภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ ในขณะที่ค่าแรงงานและค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยรวม ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัด (Cutting tools manufacturing business) ก็หนีไม่พ้นสภาวะดังกล่าว ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดใช้เครื่องเจียระไนเป็นเครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิต จากการศึกษากลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือตัดที่ใช้เครื่องจักรยี่ห้อ Walter ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ประเทศออสเตรเลีย บริษัทเหล่านี้มีเครื่องจักรที่อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวนกว่า 800 เครื่อง เครื่องจักรเหล่านี้มีอายุการใช้งานนานทำให้ชิ้นส่วนสึกหรอ
และเทคโนโลยีที่ล้าสมัยส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ บริษัทเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้โดยการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าให้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของการปรับปรุงเครื่องจักรที่จะเข้ามาให้บริการในอุตสาหกรรมนี้ การดำเนินธุรกิจปรับปรุงเครื่องจักร จึงควรศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโดยต้องมีแผนดังนี้ ด้านการตลาด จะใช้เครือข่ายพันธมิตรที่อยู่ในภูมิภาคในการแนะนำและส่งข้อมูลด้านธุรกิจให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมด้านการตลาด เช่น ร่วมงานแสดงสินค้า และจัดงาน Open house
ด้านการผลิต จัดสำนักงานโดยการเช่าพื้นที่แล้วเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนด้านบุคลากรใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการเครื่องจักรในภูมิภาคนี้มาช่วยงานในระยะเริ่มต้นและพัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับการขยายงานในอนาคต ด้านการเงิน ธุรกิจปรับปรุงเครื่องจักรจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000,000 บาท โดยใช้เงินลงทุนจากผู้ประกอบการเป็นหลัก และจะคืนทุนภายในระยะเวลา 1 ปี
At present the industrial manufacturing sector is highly competitive. As a result, all sectors need to reduce production costs in order to compete with the market, while the labor and material costs are rising every year. Therefore, manufacturers need to optimize their own production and minimize overall production costs. Cutting tools manufacturing business is also facing such situations. Cutting tools manufacturers use Computer Numeric Control (CNC) tool and cutter grinding machine as the main machine in their production process. From the survey of cutting tools manufacturers who use CNC tools and cutter grinding machines from Walter manufacture in the ASEAN, Japan, South Korea, Taiwan and Australia,
these companies had the machines installed before year 2011 more than 800 machines. These machines are old, so the parts are worn and the technology is outdated. As a result, the machines maybe inaccurate and perform poorly. These companies can increase the productivity by upgrading the old machines to increase work efficiency. Therefore, it is a business opportunity for retrofit and overhaul machine business to enter the industry and provide the machine services. Retrofit and overhaul machine business should prepare feasibility study and business plan that cover three areas i.e., marketing, operation and finance.
Marketing: Develop partner network in the region to introduce and deliver the retrofit and overhaul machine business information to customers. Organize additional activities such as product exhibition and open house to promote the business. Operation: Rent office space and renovate it to suit the business activities. During the startup, production staff will consist of service and application engineers who have experience in servicing these machines. Train new staff to accommodate future expansion. Finance: Retrofit and overhaul machine business will be able to make profits and is likely to continue to be successful. The initial investment with capital and revolving fund of this business is around 4 million Baht and the payback period is within 1 year


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57822999LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram