Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleลูกยางกลางห้วย
Author คามิน คมนีย์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

เรื่องราวของเด็กบ้านป่าภาคใต้ของไทย ในสมัยที่น้ำห้วยยังใส น้ำใจยังมี ความสนุกจากการเที่ยวเล่นตามธรรมชาติ ช่วยให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างคนรู้จักใช้ชีวิต แต่กับ "จ้อย" ที่ทำอะไรก็ผิดพลาด ไม่แคล่วคล่องเหมือนเด็กชาวป่าคนอื่นๆ มีแค่เพียงผลการเรียนที่ถือได้ว่า "เรียนดี" ชีวิตของเขาจึงคล้ายดังลูกยางที่ลอยคว้าง ล่องไปตามกระแสน้ำไหลไม่รู้ทิศทางหรือจุดหมายใด จากที่ผู้เขียนเคยใช้ชีวิตวัยเด็กบริเวณเชิงเขาแถบภาคใต้ เ่ช่นเดียวกับตัวละครในเรื่อง จึงสามารถบรรยายภาพในความทรงจำให้ผู้อ่านได้เห็นภายอย่างเด่นชัด สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนยางพาราและชาวเหมืองแร่ ซึ่งเป็นอาชีพที่นิยมทำกันมากในสมัยนั้น อีกทั้งยังแสดงภาพความเจริญของเืมืองที่รุกคืบเข้ามา สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่หมู่บ้านช้าๆ อย่างมั่นคงจนน่าหวั่นใจ ลูกยางกลางห้วย...จึงสะท้อนภาพทางแยกชีวิตของเด็กน้อยในบ้านป่าแห่งนี้ เฉกเช่นเดียวกับเราท่านที่ต้องพบทางแยกสักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่การตัดสินใจนั้นมักจะยากเย็น แต่ก็เย้ายวนด้วยกลิ่นความฝัน อันเป็นปลายทางของการตัดสินใจของเราเอง! -- คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

สะพานลำไผ่ -- ไปโรงเรียน -- ต้นน้ำ ขนำร้าง -- สาวในเมือง -- อย่าเอาแต่เล่น -- ฝนตกแดดออก -- ลูกยางกลางห้วย -- ทานพอ -- เด็ก ป.5 -- รถแทรกเตอร์


วรรณกรรมสำหรับเด็ก นวนิยายไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)895.913 ค334ลCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)895.913 ค334ลCHECK SHELVES
Education Library895.913 ค333ลCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram