Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleวิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2556) : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 3 และ 4
Author วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
Imprint กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2555
Descript 510 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

การบรรยายฟ้อง -- การตรวจคำฟ้อง -- การไต่มูลสวนฟ้อง -- แก้ไขคำฟ้องคำให้การ -- โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด -- คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง -- คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด -- การเรียนสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง -- การพิจารณาคดอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย -- การสืบพยานเด็ก -- การตั้งทนายให้จำเลย -- การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน -- โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน -- จำเลยให้การรับสารภาพ -- การอ่านคำพิพากษา -- เหตุยกฟ้อง -- การแก้ไขคำพิพากษา -- คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ -- อุทธรณ์ -- คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง -- การรับรองอุทธรณ์


วิธีพิจารณาความอาญา คำพิพากษา -- คดีอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 860 ว559ว 2555CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 860 ว559ว 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram