Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleคำถามที่ถูกต้อง
Author สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด
Imprint กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 166 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

นิยาม : คำถามที่ถูกต้อง -- The Coach - ครูชีวิต -- แบบฝึกชีวิตบ้านภายใน -- ภาค 1 หลักธรรม : ความบังเอิญที่มีจุดหมาย -- บทเรียนแรก "5 ไม่" -- ถามครูภายใน -- คุณคือครูที่ดีที่สุดของตนเอง -- ภาค 2 รู้จักตนเอง : ฉันคือใคร -- เกิดมาทำไม -- ภาค 3 คลี่คลายปมทุกข์ : คำถามเยียวยาชีวิต -- ชีวิตดังผืนผ้า -- คลายปมด้วย "5 ไม่" -- ฉันคิดอะไรอยู่ -- ฉันรู้สึกอย่างไร -- คำถาม 9 ข้อ แก้ปมในครอบครัว -- ทำไมต้องตอบคำถาม -- คำถาม 9 ข้อ เพื่อคลี่คลายความสับสนกังวลใจ -- คำถามในวันสุดท้ายของชีวิต -- ภาค 4 อยู่กับคำถามที่ถูกต้อง : คำถามที่ยากอาจไม่ถูกต้อง -- หาคำถามที่ถูกต้องใน 5 วัน -- 6 ขั้นตอน ในการเปลี่ยนคำถามให้ถูกต้อง


การดำเนินชีวิต เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.8 ส873คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.8 ส873คCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram