Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleทุกสิ่งอยู่ที่ใจตน
Author ระพี สาคริก ; ปิยะพร เกตุสิงห์, เรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง, 2555
Descript 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

เมื่อใดที่มีปัญหาหนัก เมื่อนั้นย่อมเป็นโอกาสที่จะรู้จักความจริงใจจากคน เราผู้ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่างรู้ดีว่าหากปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในความจริงจากใจตนเองอย่างมั่นคงมาตลอด แม้จะเกิดความทุกข์จากการกระทำของผู้อื่น แต่ผลสุดท้ายมันก็ช่วยให้เกิดวิถีทางที่มุ่งสู่ความสุขอย่างแท้จริง -- ปกหลัง


CONTENT

ศาสนาคืออะไร -- ควายเพื่อนรักของฉัน -- ความจนความรวยไม่มีในโลกแห่งความจริง -- คุณสมบัติผู้บริหารที่สังคมพึงปรารถนา -- หิ่งห้อยฤาจะแข่งกับแสงจันทร์ -- ใจคนที่แฝงมากับความมืดบอด -- คุณค่าชีวิตของคนที่สังคมรังเกียจ -- ปัญหา : ทุกสิ่งอยู่ที่ใจตน -- โลกาภิวัตน์ -- จากวันเริ่มต้นถึงวันสุดท้ายของชีวิต -- สงคราม สังคม และความมั่นคงของชาติ -- ปรัชญาพุทธศาสนาชี้ให้เห็นอะไร -- วิกฤตวัฒนธรรม


การดำเนินชีวิต พุทธปรัชญา พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)181.043 ร243ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)181.043 ร243ทCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram