Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสว่าง
Author พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
Imprint กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 161 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) แห่งวัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่า เป็นพระอริยเจ้าที่ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ และเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม หนังสือ ‘สว่าง’ เป็นหนึ่งในซีรี่ส์ ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ ซึ่งทุกตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คือ ธรรมะล้ำค่า ที่หลวงพ่อพุธได้เมตตาแสดงธรรมไว้ในหลายโอกาส สั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ไว้อย่างง่าย ๆ โดยได้นำมารวบรวม จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านง่าย เข้าใจง่าย ด้วยสาระธรรมแห่งการปฏิบัติ ช่วยปฏิวัติจิตให้รู้ซึ้งถึงการภาวนาที่ถูกต้อง เข้าถึงความเป็นพุทธะด้วยตัวเอง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เกิดดวงตาเห็นธรรม ตามวิถีความงดงามแห่งบูรพาจารย์ ที่ได้เมตตาทำให้ดูเป็นแบบอย่างที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ จนดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์ ได้อย่างสิ้นเชิง -- คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

พุทธะแห่งพระพุทธเจ้า -- รู้จัก รู้ใจ เข้าถึง การภาวนา -- ภูมิธรรมแห่งพระอริยะ -- รู้รอบการปฏิบัติ -- สมาธิแบบพระพุทธเจ้า


สมาธิ ธรรมะ ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.34 พ383สวCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.34 พ383สวCHECK SHELVES
Dharma Centre Libraryพ.80-33LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram