Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย), 2464-2542
Titleสงบ / พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
Imprint กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 163 หน้า ; 21 ซม

SUMMARY

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) แห่งวัดป่าสาละวัน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่า เป็นพระอริยเจ้าที่ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ และเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม หนังสือ ‘สงบ’ เป็นหนึ่งในซีรี่ส์ ‘ธรรมหลวงพ่อพุธ’ ซึ่งทุกตัวอักษรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คือ ธรรมะล้ำค่า ที่หลวงพ่อพุธได้เมตตาแสดงธรรมได้ในหลายโอกาส สั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ไว้อย่างง่าย ๆ โดยได้นำมารวบรวม จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านง่าย เข้าใจง่าย สู่การปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่งดงาม โดยเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสมาธิแบบพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสมาธิที่ปลุกจิตใต้สำนึกให้ นิ่ง สว่าง รู้ ตื่น และเบิกบาน ทั้งทางโลกและทางธรรม อีกทั้งให้ผลสำหรับผู้ปฏิบัติ จนรู้แจ้งเห็นความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจน -- คำนำสำนักพิมพ์


CONTENT

รู้รอบเรื่องสมาธิ -- การปฏิบัติสมาธิพื่อชีวิตประจำวัน -- กิเลสมาร-การสร้างบารมี -- สมาธิ คือกิริยาของจิต -- ปัญหาของชาวพุทธ -- สร้างพลังจิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต -- ข้อธรรมของพระแท้


สมาธิ ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ธรรมเทศนา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.34 พ383สงCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.34 พ383สงCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram