Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความจริงเพื่อความยุติธรรม : เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53
Author กองบรรณาธิการ: ชัยธวัช ตุลาธน ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลประชาขนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript (8), 1389 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 25 ซม.+ ซีดี-รอม 2 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)

CONTENT

เสียงจากเหยื่อ "ความจริงเพื่อความยุติธรรม" / พวงทอง ภวัครพันธุ์ -- กำเนิดและพลวัต "คนเสื้อแดง" / ยุกติ มุกดาวิจิตร, อุเชนทร์ เชียงเสน -- ความตายที่สวนลุมพินี-บ่อนไก่ / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ -- ความตายที่ราชปรารภ / เวียงรัฐ เนติโพธิ์ -- ความตายที่ราชประสงค์ / วัดปทุมวนาราม / สรวุฒิ วงศ์ศรานนท์, อัจฉรา อิงคามระธร -- การบาดเจ็บและเสียชีวิตในต่างจังหวัด / กฤตยา อาชวนิจกุล, นีรนุช เนียมทรัพย์ -- เชิงอรรถความตายจากการสลายการชุมนุมเมษา-พฤษภา 2553 / อำพราง อัปลักษณ์ และอำมหิต : กฤตยา อาชวนิจกุล, ชัยธวัช ตุลาธน -- การจับกุมดำเนินคดีอันสืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองปี 53 / ศราวุฒิ ประทุมราช, นีรนุช เนียมทรัพย์, เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม -- บทวิเคราะห์การใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม / ขวัญระวี วังอุดม -- ปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลในช่วงของความขัดแย้ง / จักรกริช สังขมณี, สายชล ปัญญชิต -- "We come in peace" : สันติวิธีฉบับคนเสื้อแดง / อนุสรณ์ อุณโณ -- ภาคผนวก : การตาย ; การถูกจับกุม ; เอกสารสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการชุมนุมของ นปช. ปี 2553 ; รายการคลิปประกอบรายงาน


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- รวมเรื่อง ความขัดแย้งทางการเมือง -- ไทย ความรุนแรงทางการเมือง -- ไทย การต่อต้านรัฐบาล -- ไทย กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ รัฐบาล -- ไทย -- สมัยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2551-2554

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)320.9593 คจ181DUE 07-12-20
Central Library (5th Floor)320.9593 คจ181CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 คจ181 2555DUE 08-12-20
Political Science Library320.9593 คจ181 2555DUE 07-12-20
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)320.9593 คจ181LIB USE ONLY
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)320.9593 คจ181LIB USE ONLY
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)320.9593 คจ181LIB USE ONLY
Central Library : Audio-Visual Collection (3rd Floor)320.9593 คจ181LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram