Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleตำนานผีพื้นบ้านไทย / สิงห์คำ โต๊ะงาม, บก.เรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เรื่องของผี -- ผีไทยและความเป็นมา -- ผีกับคน : ผีชาวบ้าน ; ผีในคนมีชีวิต -- ผีกับสถานการณ์ที่ต่างๆ -- ผีกับสังคมไทย : ผีกับความเชื่อ ; เรื่องการถือพระถือผี ; ผีกับประเพณี ; เรื่องเกี่ยวกับศาล ; ผีกับการละเล่นพื้นบ้าน ; ผีกับพิธีกรรม


ผี -- ไทย พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)398.209593 ตน351DUE 24-11-20LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram