Titleวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน. เล่มที่ 19 (เมษายน 2539-มีนาคม 2540)/ โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Imprint ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540
Descript 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

CONTENT

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศึกษาทางไกล -- อากาศร้อนมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร -- โลหะจำรูป -- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับมติประชาชน -- เรื่องน่ารู้ในการประหยัดไฟฟ้า -- ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือ -- รูรั่วของโอโซนสัญยาณเตือนภัยจากรังสีอุลตราไวโอเล็ต -- การนำขยะมีพิษมาทิ้งในประเทศไทย -- มหัศจรรย์แห่งป่าชายเลน -- น้ำ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ -- มลพิษของอากาศกับการเกิดโรคภูมิแพ้ -- วิกฤตการณ์ของน้ำในอนาคต


วิทยาศาสตร์ -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)500 วพ587 ล.19CHECK SHELVES