Authorฑติยา เหล่าสุทธิ
Titleการศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการลดสีน้ำเสียกากส่า โดยใช้แบคทีเรียผสมที่ได้จากตัวอย่างน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Imprint 2548
Descript 39 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

น้ำเสีย -- กากส่า แบคทีเรีย น้ำ -- แม่ฮ่องสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 /3247CHECK SHELVES