Authorภาสกิจ วัณนาวิบูล
Titleตำราการแพทย์แผนจีน : การตรวจวินิจฉัย / โดย ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
Imprint กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การตรวจโดยการมองดู -- การฟัง-การสูดดม -- การถาม -- การตรวจโดยการสัมผัสและการแมะ -- จมูกบอกโรค -- ปากบอกความผิดปกติของสุขภาพได้ -- ดวงตาหน้าต่างสุขภาพ


การแพทย์แผนจีน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)610.951 ภ494ตCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.951 ภ494ตCHECK SHELVES