Authorสุธีร์ พันทอง
Title7-Day Yoga โปรแกรมการฝึกโยคะใน 7 วัน / [สุธีร์ พันทอง, วงจันทร์ อินทรำพรรณ, ภัทราทิพย์ พงษ์พานิช]
Imprint กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 150 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม

โยคะ (กายบริหาร)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613.7046 ส786สCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613.7046 ส786สCHECK SHELVES