Authorเบลโล, วอลเดน
Titleโศกนาฏกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่ / วอลเดน เบลโล, เชียร์ คันนิงแฮม, ลี เค็ง ปอห์, เขียน ; สุรนุช ธงศิลา, แปล
Imprint กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 28, 428 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

สำรวจการล่มสลายของเศรษฐกิจไทย -- กลับสู่ความเป็นประเทศโลกที่สาม -- ประเทศไทยภายใต้โครงการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ -- ความล้มเหลวของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม -- แรงงานและทุน -- กรุงเทพฯ : ความผันแปรของอภิมหานคร -- แดนมลพิษ -- ความเสื่อมถอยทางการเกษตร -- พลวัตของการตัดไม้ทำลายป่า -- เขื่อนผุดทั่วชนบท -- วิกฤตเอดส์ -- สร้างอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ใหม่


สิ่งแวดล้อม -- ไทย การพัฒนาชนบท -- ไทย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.9593 บ825ศ 2545CHECK SHELVES