Authorวิถี พานิชพันธ์
Titleวิถีล้านนา / วิถี พานิชพันธ์
Imprint เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (8), 160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

SUMMARY

วิถีล้านนา คือการเล่าขานถึงพื้นฐานของชาวล้านนาและชาติพันธุ์ไท-ลาว ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันทั้งด้านภาษา ประเพณี การกินอยู่ ความเชื่อ รวมทั้งความคิด ทำให้เห็นบุคลิกของคนล้านนาที่มองโลกภายนอกอย่างเงียบๆ ด้วยวิสัยทัศน์ส่วนตัว สะท้อนภาพคนล้านนาบางกลุ่มที่ทะยานอยากอย่างวัฒนธรรมอื่น แต่ที่สุดก็ได้กลับสู่รากเหง้าเดิมของตน และรากเหง้าล้านนานั่นเองที่เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดคนต่างถิ่นที่ประสงค์สัมผัส จนถูกวัฒนธรรมล้านนากลืนกินไม่รู้ตัว -- ปกหลัง


CONTENT

ภูมิหลังแผ่นดินล้านนา -- วัฒนธรรมข้าวเหนียว -- ชาติพันธุ์ของชาวล้านนา -- บ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้าง -- เรื่องเล่าและตำนานในล้านนา -- สังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน -- ล้านนาประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงอยู่


คติชนวิทยา -- ไทย -- ล้านนา คติชนวิทยา -- ไทย (ภาคเหนือ) พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ) ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Special CollectionTKD DS588.N ว234วLIB USE ONLY
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท DS588.N ว234วCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ว577วCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS588.N ว577ว 2548CHECK SHELVES