Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorแมคกิลวารี, เดเนียล, ค.ศ. 1828-1911
Titleกึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว : อัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. / จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล, แปล
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 470 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

CONTENT

วัยเด็กและวัยหนุ่ม -- การศึกษาพระคริสตธรรม -- บางกอก -- เพชรบุรี-เสียงเรียกจากมืองเหนือ -- กฎบัตรของคริสต์จักรลาว -- เชียงใหม่ -- นักบุญผู้เสียสละ -- ต่างพระเนตรพระกรรณ -- พระเจ้ากาวิโลรสถึงแก่พิราลัย -- แผ่นดินใหม่ -- การผจญภัย -- การลาพักครั้งแรก -- เมืองแกนและเชียงดาว -- ผู้แสวงหาพระผู้เป็นเจ้า -- ข้าหลวงใหญ่ -- พ่อมดหมอผี -- พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา -- โรงเรียน-เก้าปีของผู้เร่ร่อน -- สร้างชุมชนคริสเตียน -- ศูนย์ที่ลำพูน -- หมู่บ้านมูเซอร์-ทุพภิกขภัย -- เชียงรุ้งกับสิบสิงปันนา -- คริสต์จักรที่เชียงราย


แมคกิลวารี เดเนียล ค.ศ. 1828-1911 คริสต์ศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ) คริสต์ศาสนา -- ลาว ชาวไทย ชาวลาว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ม858มCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ม858มCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ม858มCHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท BV3317.M3 ก232จCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram