Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorบาร์ตส์, โรล็องด์, ค.ศ. 1915-1980
Titleมายาคติ = Mythologies / ของ Roland Barthes ; แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ
Imprint กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2547, c2544
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 173 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

โลกของมวยปล้ำ -- นักเขียนในช่วงหยุดพักร้อน -- งานวิจารณ์แบบบอดใบ้ -- สบู่ผงและผงซักฟอก -- ของเล่น -- เมื่อน้ำท่วมปารีส -- ไวน์กับนม -- ความลึกในโฆษณา -- สมองของไอน์สไตน์ -- หนังสือนำเที่ยว บลูไกด์ -- อาหารแบบประดับประดา -- ภาพถ่ายทรงเสน่ห์ของผู้สมัคร ส.ส. -- โรล็องด์ บาร์ตส์ กับสัญศาสตร์วรณกรรม


การตัดสิน (ตรรกวิทยา) อรรถศาสตร์ เรื่องสั้นฝรั่งเศส วรรณกรรมฝรั่งเศส -- การแปลเป็นภาษาไทย ฝรั่งเศส -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPQ2603.A54 บ227มCHECK SHELVES
Arts LibraryPQ2603.A54 บ227มCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)084.1 บ293มCHECK SHELVES
Communication Arts Library084.1 บ293มCHECK SHELVES
Arts LibraryPQ2603.A54 บ227มCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram