Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแหล่งศิลปกรรมในจังหวัดลำพูนและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Author จัดทำโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ; [จุลพงศ์ ขันติพงศ์, เรียบเรียง]
Imprint ลำพูน : ศูนย์, [2535]
Descript 54 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

กำแพงเมืองและประตูเมืองลำพูน -- วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร -- วัดไก่แก้ว -- กู่ช้าง-กู่ม้า -- วัดจามเทวี --วัดพระยืน -- วัดรมณียาราม -- กู่เฮือง -- วัดเกาะกลาง -- วัดพระธาตุและวัดสันกำแพง --วัดป่าเหียง -- วัดดงฤาษี -- วัดพระธาตุห้าดวง


วัด -- ไทย -- ลำพูน โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา ลำพูน -- โบราณสถาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)720.95 จ663หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)720.95 จ663หCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram