Authorการสัมมนาเรื่อง "แนวการปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร"( 2527 : ชลบุรี)
Titleโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคเหนือ : รายงานผลการสัมมนา ... / จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ... [และอื่น ๆ] ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา 14 - 16 มิถุนายน 2527
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2527
Descript 56 หน้า

ผลิตผลเกษตร -- การตลาด คลังสินค้า สินเชื่อเกษตรกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.10688 ก27คศCHECK SHELVES