Titleระบบข่าวสาส์นการตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2508 / กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
Imprint พระนคร : กระทรวง, 2509
Descript 47 หน้า

ตลาด -- ข่าวสาร -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ก58รขCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ก58รขCHECK SHELVES