Titleรายงานการสำรวจเบื้องต้นและแนวความคิดในการพัฒนาลุ่มน้ำปาว ในท้องที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดกาฬสินธ์ / กรมพัฒนาที่ดิน
Imprint พระนคร : กรม, 2510
Descript 51 หน้า : ภาพประกอบ

ลุ่มน้ำปาว -- การสำรวจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333 พ113รCHECK SHELVES