Authorเบเนอร์จี, สุมันตา
Titleแรงงานเด็กในประเทศไทย ปัญหาและทางออก = Child labour in Thailand / สุมันตา เบเนอร์จี ; แปลโดย ภาวนา ยมกนิษฐ์
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาและวิจัย ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย, 2525
Descript 96 หน้า

แรงงานเด็ก -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)331.3 บ819รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)331.3 บ819รCHECK SHELVES
Political Science Library331.31 บรCHECK SHELVES
Political Science Library331.31 บรCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HD7809 ส246ร 2525CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HD7809 ส246ร 2525CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HD7809 ส246ร 2525CHECK SHELVES