Authorสุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์
Titleพัฒนาชนบทในประเทศไทย / สุวิทย์ ยิ่งอรพันธ์
Imprint พระนคร : รวมสาส์น, 2509
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 396 หน้า : แผนที่

การพัฒนาชุมชน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library307.72 ส881พ 2509CHECK SHELVES
Political Science Library307.72 ส881พ 2509CHECK SHELVES