Authorขจัดภัย บุรุษพัฒน์
Titleชนกลุ่มน้อยในไทย / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 354 หน้า

ชนกลุ่มน้อย ชาวจีน -- ไทย ชาวเขา ชาวเวียดนาม -- ไทย ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 ข121ชCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 ข121ชCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)323.1 ข121ชCHECK SHELVES
Communication Arts Library323.1 ข12ชCHECK SHELVES
Communication Arts Library323.1 ข12ชCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS569 ข121ชCHECK SHELVES