Authorไพโรจน์ ชัยนาม
Titleรัฐธรรมนูญและการปกครองของอิตาลี / โดย ไพโรจน์ ชัยนาม
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 156 หน้า ; 26 ซม

อิตาลี -- รัฐธรรมนูญ อิตาลี -- การเมืองและการปกครอง อิตาลี -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)320.945 พ992รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.945 พ992รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.945 พ992รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)320.945 พ992รCHECK SHELVES
Political Science Library342.02 พ992รLOST AND PAID
Political Science Library342.02 พ992รCHECK SHELVES
Political Science Library342.02 พ992รCHECK SHELVES
Political Science Library342.02 พ992รCHECK SHELVES