Authorพิมพวัลย์ ปรีดาสวัสดิ์
Titleระบบบริหารจัดการระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน / พิมพวัลย์ ปรีดาสวัสดิ์
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, [252-]
Descript 87 หน้า ; 26 ซม

การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย สาธารณสุขมูลฐาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.72 พ718รCHECK SHELVES