Titleรายงานผลการศึกษาบริเวณแหล่งเสื่อมโทรมริมคลองแสนแสบบริเวณซอยแสงเงิน ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง บริเวณซอยพลอยศรีมหาราชา ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง / กองผังเมือง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525
Descript 71 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ชุมชนแออัด -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.3072 ก263สส (3)CHECK SHELVES