Titleรายงานผลการศึกษาบริเวณแหล่งเสื่อมโทรมซอยเสนาวัฒนา (พหลโยธิน 50) แขวงคลองถนน เขตบางเขน / กองผังเมืองสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524]
Descript 67 หน้า : แผนที่

ชุมชนแออัด -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)307.3072 ก263ซCHECK SHELVES