Authorการประชุมระดับชาติเรื่อง การพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาสังคมระยะยาว เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี 2543 : 2527
Titleการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาสังคมระยะยาว เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี 2543 ; การประชุมระดับชาติ / จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4-6 มกราคม 2527
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2527
Descript 103 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUBJECT

  1. การพัฒนาประเทศ
  2. การพัฒนาสังคม
  3. สาธารณสุข
  4. นครราชสีมา -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)303.44 ก479กCHECK SHELVES