Authorศุภชัย สถีรศิลปิน
Titleโครงการศึกษาขั้นพื้นฐานทางสังคมเศรษฐกิจมูเซอเชเล / ศุภชัย สถีรศิลปิน
Imprint เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2525
Descript 51 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ลาหู่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี ชาวเขา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)301.4519591 ศ46คCHECK SHELVES