Authorอ. สายสุวรรณ
Titleเทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อ. สายสุวรรณ
Imprint พระนคร : แพร่พิทยา, 2512
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 540 หน้า

เทพปกรณัมกรีก เทพปกรณัมโรมัน