Authorพวา พันธุ์เมฆา
Titleการแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19 / พวา พันธุ์เมฆา
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่
Descript 246 หน้า ; 26 ซม

การวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)025.42 พ476ก 2528CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.42 พ476ก 2528CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.42 พ476ก 2528CHECK SHELVES
Education Library025.431 พ172ก2CHECK SHELVES