Titleรวมบทความเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศทางด้านการศึกษา : โครงการระบบสารสนเทศทางด้านการศึกษา
Imprint [ม.ป.ท.] : โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (13), 112 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- การศึกษา เครือข่ายสารสนเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)025.0637 ร156CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.0637 ร156CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)025.0637 ร156CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionคพ 15 003731LIB USE ONLY