Titleพิธีกรรมล้านนาไทย
Imprint เชียงใหม่ : ทรัพย์การพิมพ์, [2529]
Descript (45), 212 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

พิธีกรรมและประเพณี -- การสวดและคำสวดพิธีสำคัญ -- กรรมวิธีอบรมสมโภช พระพุทธรูป -- พิธีพลีกรรมสวดพระเคราะห์ -- พิธีกรรมทำบุญชะตาวัดชะตาบ้าน -- การถวายและโอกาสเวนทาน -- การปกครองพระสงฆ์


พระครูโอภาสคณาภิบาล พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม หนังสืออนุสรณ์งานศพ ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 พ679CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 พ679CHECK SHELVES