Titleความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ขบวนการยุติธรรมไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2529]
Descript 4, 5, 303 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

นักโทษ -- ไทย อาชญากรรม -- ไทย การบริหารงานตำรวจ อัยการ ศาล กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)364.3 รง451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)364.3 รง451CHECK SHELVES