Titleรายงานการวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา ความเสมอ ภาคของโอกาสทางการศึกษา
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ไทยแบบเรียน, 2518
Descript 105 หน้า

การศึกษาภาคบังคับ การศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.2 ร26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.2 ร26CHECK SHELVES