Authorสุปาณี สนธิรัตน
Titleวิธีเพิ่มสมรรถภาพในการเรียน / โดย สุปาณี สนธิรัตน
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [252-]
Descript 268 หน้า : แผนภูมิ ; 28 ซม

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน การเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1702812 ส825วCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.1702812 ส825วCHECK SHELVES