Titleรายงานการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2523-2528 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : พัฒนศึกษา, (2526)
Descript 161 หน้า

การพัฒนาการศึกษา การวางแผนการศึกษา การศึกษา -- ไทย -- พิษณุโลก พิษณุโลก -- สถิติ