Authorณรงค์ พ่วงพิศ
Titleพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร และการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนจีนในประเทศไทยเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ / ณรงค์ พ่วงพิศ
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2507
Descript 164 หน้า : ภาพประกอบ

พิทยาลาภพฤฒิยากร กรมหมื่น การศึกษา -- ไทย ชาวจีน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19342 ณ17พCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.19342 ณ17พCHECK SHELVES