Titleสุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช / บทนำเรื่อง โดย ขุนอาเทศคดี; คำนำเสนอ โดย ชวน เพชรแก้ว ;อธิบายศัพท์ โดย วิเชียร ณ นคร
Imprint นครศรีธรรมราช : [วิทยาลัย], 2520
Descript 142 หน้า

วรรณคดีไทย วรรณคดีพื้นเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 น117สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 น117สCHECK SHELVES