Home   /  Chula E-Lecture


Chula E-Lecture

Chula e-Lecture หนึ่งในบริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่บันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อนิสิตสามารถทบทวนวิชาเรียนในรูปแบบของวีดิโอ ที่สามารถดูควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนบทเรียน และยังสามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

ลงชื่อเช้าใช้งานโดยใช้ Username และ Password จากสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย