Virtual Private Network

การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ระบบ VPN (Virtual Private Network) เป็นบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือนที่มีการจัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการทำให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากสถานที่ต่างกันมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนการใช้งานบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในที่นี้มีการบริการ VPN 2 แบบ ดังนี้

 1. การใช้ VPN ที่จัดเตรียมเฉพาะสมาชิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) ให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลดูเอกสารฉบับเต็มได้เสมือนหนึ่งกำลังนั่งใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย

  การใช้ VPN ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถทำได้โดย การติดตั้งโปรแกรม VPN Client ลงในเครื่องที่ใช้งาน ชื่อว่า โปรแกรม Cisco AnyConnect VPNClient (ขึ้นอยู่กับลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ tablet / smart phone) โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามรายละเอียดการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านคู่มือการใช้งาน เพื่อนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ จากนั้นเมื่อผู้ใช้บริการต้องการจะเข้าสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยจากนอกเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อใดขอให้เรียกใช้โปรแกรม VPN Client นี้ก่อนการเข้าใช้ browser ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกอ่านบทความหรือเอกสาร (ที่มีระบุไว้ว่ามีเอกสารฉบับเต็ม) ได้ตามต้องการ

 2. VPN สำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับการเข้าดูเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (The Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) เท่านั้นโดยผู้ใช้บริการต้องมีการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้งานโดยปฏิบัติดังนี้
  • ศึกษาคู่มือการลงทะเบียน หรือดูคลิปประกอบ
  • เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วลงทะเบียนสมัคร
  • ในกรณีลงทะเบียนแล้วเมื่อ login บางครั้งอาจมีปัญหา timeout แล้ว loginเข้าไปใหม่อีกครั้งไม่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้
   1. กรุณาแก้ไขด้วยการลบ cache ของระบบเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้บริการกำลังใช้งานอยู่ (คลิปวิธีการลบ cache ใน แต่ละเบราว์เซอร์)
   2. อย่างไรก็ตามหากไม่ต้องการจะเคลียร์ cache ของเบราว์เซอร์ผู้ใช้บริการสามารถใช้วิธีการเรียกหน้าต่างใหม่ของเบราว์เซอร์ที่สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่คำนึงถึง cache เก่าในเบราว์เซอร์โดยปฏิบัติตามคู่มือนี้
  • หากมีคำถามเรื่องVPNสำหรับการเข้าใช้ CUIR โปรดแจ้งกลับมาที่ cuir@car.chula.ac.th


  • FAQ

   Q: นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ไม่สามารถใช้ username และ password ได้ติดต่อที่ไหน

   A: ประชาคมจุฬาฯ สามารถติดต่อสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น4 อาคารจามจุรี3 โทร. 02-218-3314 (จันทร์- ศุกร์ 8.00 -17.00น. ไม่พักเที่ยง)

   Q: บุคคลภายนอกลงทะเบียนแล้วทำไมเข้าใช้งานไม่ได้

   A: ต้องมีการ activate account ที่สมัครไว้ โดยคลิก link ที่ระบบการรรับสมัคร ส่งไปกับ email หลังจากที่ผู้ใช้บริการสมัครลงทะเบียนครั้งแรก เมื่อ activate เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ให้เข้าไปใช้งานที่หน้า http://cuir.car.chula.ac.th แล้วคลิกที่ เข้าใข้งานด้วย Email Login (มุมขวาล่างของหน้าจอ) หรือที่ https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://cuir.car.chula.ac.th

   Q: บุคคลภายนอกลืม Password จะทำอย่างไร

   A: ไปที่ หน้า http://cuir.car.chula.ac.th แล้วคลิกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน Forget Password (มุมขวาล่างของหน้าจอ) หรือที่ https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/forget.php เมื่อพิมพ์ครบแล้ว คลิก request เพื่อเปลี่ยนแล้ว ผู้ใช้จะได้รับ email เพื่อการให้เรายืนยันการเปลี่ยน passwordเพื่อการเข้าใช้งานต่อไปLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media