พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศาภิบาล
ยุทธโกษ
มหาวิทยาลัย 23 ตุลา
ประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ
หนังสือพิมพ์ / วารสารฝรั่งเศส : L'Illustration & Le Petit Journal
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงตามอักษร ก-จ
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงตามอักษร ฉ-น
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงตามอักษร บ-ฝ
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงตามอักษร พ-ย
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงตามอักษร ร-ฮ
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ
วารสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
วารสาร / หนังสือพิมพ์หายากภาษาต่างประเทศ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐออนไลน์

ห้องหนังสือหายาก ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 สำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นแหล่งข้อมูลหนังสือหายากที่มีประวัติยาวนานเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย มีหนังสือเก่าหายากจำนวนกว่า 20,000 เล่ม ล้วนมีคุณลักษณะพิเศษ มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ มีเนื้อหาสาระที่อาจหาจากต้นฉบับอื่นไม่ได้แล้ว ประกอบด้วย

  1. หนังสือเก่าทรงคุณค่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. หนังสือส่วนพระองค์ของกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
  3. หนังสือส่วนพระองค์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
  4. นิทรรศการถาวรในอาศรมวงศาธิราชสนิท
  5. เอกสารต้นฉบับตัวเขียน สมุดไทย
  6. ราชกิจจานุเบกษาฉบับแรก – พ.ศ. 2487
  7. หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษต่างๆ
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media