IT Facilities

การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access) มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักงานวิทยทรัพยากร ดังนี้

 • ChulaWIFI สำหรับบริการประชาคมจุฬาฯ ซี่งได้รับ username และ password จากสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย (ข้อสังเกต : นิสิตจุฬาฯ จะมี login ตามเลขรหัสนิสิต 8 หลัก ตัด 2 หลักท้ายออก)

 • Chulaguest สำหรับแขกของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สามารถขอรับ tmp account ซึ่งกำหนดระเบียบการเข้าใช้และสร้างโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแขกของมหาวิทยาลัยจะขอรับ tmp account ได้จากศูนย์คอมพิวเตอร์ของส่วนงานนั้น ๆ (username : tmpxxx มีอายุ รอบละ 90 วัน)

 • Eduroam สำหรับผู้ใช้บริการที่มาจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มาเยือนสำนักงานวิทยทรัพยากร สมาชิกสามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้โดยสถาบันต้นสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก https://www.it.chula.ac.th/th/eduroam

 • OARWifi สำหรับให้บริการสมาชิกบุคคลภายนอกสำนักงานวิทยทรัพยากร ทั้งที่เป็นสมาชิกรายปีและรายวัน สามารถเข้าใช้ได้ ณ จุดบริการชั้น 4 ของอาคารสำนักงานฯ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ชั้น 1 จันทร์ - ศุกร์ 8.00 – 19.00 น. เสาร์ –อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. (กำหนดเวลาขอใช้บริการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามเวลาการเปิดให้บริการของสำนักงาน)


การให้บริการคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • Library PCs

  บริการคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Microsoft Office พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่บริเวณชั้น 1 สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ไว้ทำงานโดยมีการลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้รหัสชุดเดียวกับ username และ password ที่ได้รับจากสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยมีบริการเสริมคือ มีเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สำหรับการถ่ายเอกสาร/ การพิมพ์ออกกระดาษ / การสแกนเอกสาร โดยผู้ใช้บริการต้องบริการตนเอง (self-service) ในชั้น 1 บริเวณโถงใกล้บันไดทางขึ้น, ชั้น 2 บริเวณห้องถ่ายเอกสารเดิม, ชั้น 6 บริเวณศูนย์เอกสารประเทศไทย) และบริการสืบค้นข้อมูล ในทุกชั้นของอาคารสำนักงานเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)


 • Headphones

  บริการหูฟัง (Headphone) สำหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1


 • Video station

  จุดบริการฉายวีดิทัศน์ผ่านคอมพิวเตอร์และเครื่องเครื่องฉายวีดิทัศน์ เพื่อการใช้บริการสื่อสารบันเทิง ผ่านวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการฝึกฝนทักษะการฟังภาษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง โดยขอใช้บริการได้ที่ ที่ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 3 (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 – 21.00 น. เสาร์ –อาทิตย์ 9.00 – 18.00 น.)


 • Off-Campus (การเชื่อมต่อจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย )

  เมื่ออยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือนของมหาวิทยาลัย VPN (Virtual Private Network) ในที่นี้มีการบริการ VPN 2 แบบ ดังนี้

  1. การใช้ VPN ที่จัดเตรียมเฉพาะสมาชิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) ให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลดูเอกสารฉบับเต็มได้เสมือนหนึ่งกำลังนั่งใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย
   การใช้ VPN ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถทำได้โดย การติดตั้งโปรแกรม VPN Client ลงในเครื่องที่ใช้งาน ชื่อว่า โปรแกรม Cisco AnyConnect VPNClient (ขึ้นอยู่กับลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้งาน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ tablet / smart phone) โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามรายละเอียดการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านคู่มือการใช้งาน เพื่อนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ จากนั้นเมื่อผู้ใช้บริการต้องการจะเข้าสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บอกรับโดยมหาวิทยาลัยจากนอกเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อใดขอให้เรียกใช้โปรแกรม VPN Client นี้ก่อนการเข้าใช้ browser ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกอ่านบทความหรือเอกสาร (ที่มีระบุไว้ว่ามีเอกสารฉบับเต็ม) ได้ตามต้องการ

  2. VPN สำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับการเข้าดูเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (The Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) เท่านั้นโดยผู้ใช้บริการต้องมีการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้งานโดยปฏิบัติดังนี้
   • ศึกษาคู่มือการลงทะเบียน หรือดูคลิปประกอบ
   • เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วลงทะเบียนสมัคร
   • ในกรณีลงทะเบียนแล้วเมื่อ login บางครั้งอาจมีปัญหา timeout แล้ว loginเข้าไปใหม่อีกครั้งไม่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้
    1. กรุณาแก้ไขด้วยการลบ cache ของระบบเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้บริการกำลังใช้งานอยู่ (คลิปวิธีการลบ cache ใน แต่ละเบราว์เซอร์)
    2. อย่างไรก็ตามหากไม่ต้องการจะเคลียร์ cache ของเบราว์เซอร์ผู้ใช้บริการสามารถใช้วิธีการเรียกหน้าต่างใหม่ของเบราว์เซอร์ที่สามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่คำนึงถึง cache เก่าในเบราว์เซอร์โดยปฏิบัติตามคู่มือนี้
   • หากมีคำถามเรื่องVPNสำหรับการเข้าใช้ CUIR โปรดแจ้งกลับมาที่ cuir@car.chula.ac.th


  FAQ

  Q: นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ไม่สามารถใช้ username และ password ได้ติดต่อที่ไหน

  A: ประชาคมจุฬาฯ สามารถติดต่อสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น4 อาคารจามจุรี3 โทร. 02-218-3314 (จันทร์- ศุกร์ 8.00 -17.00น. ไม่พักเที่ยง)

  Q: บุคคลภายนอกลงทะเบียนแล้วทำไมเข้าใช้งานไม่ได้

  A: ต้องมีการ activate account ที่สมัครไว้ โดยคลิก link ที่ระบบการรรับสมัคร ส่งไปกับ email หลังจากที่ผู้ใช้บริการสมัครลงทะเบียนครั้งแรก เมื่อ activate เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ให้เข้าไปใช้งานที่หน้า http://cuir.car.chula.ac.th แล้วคลิกที่ เข้าใข้งานด้วย Email Login (มุมขวาล่างของหน้าจอ) หรือที่ https://ezproxy.car.chula.ac.th/login?qurl=http://cuir.car.chula.ac.th

  Q: บุคคลภายนอกลืม Password จะทำอย่างไร

  A: ไปที่ หน้า http://cuir.car.chula.ac.th แล้วคลิกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน Forget Password (มุมขวาล่างของหน้าจอ) หรือที่ https://vpnauthen.car.chula.ac.th/registration/forget.php เมื่อพิมพ์ครบแล้ว คลิก request เพื่อเปลี่ยนแล้ว ผู้ใช้จะได้รับ email เพื่อการให้เรายืนยันการเปลี่ยน passwordเพื่อการเข้าใช้งานต่อไป


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media