ห้องสมุดคณะสหเวชศาสตร์
Allied Health Sciences Library
ที่อยู่ อาคารเฉลิมราชกุมารี (จามจุรี 10) ตรงข้าม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3109
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/charm10.php
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ


ห้องสมุดสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
Aquatic Resources Research Institute Library
ที่อยู่ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8161
เว็บไซต์ http://www.arri.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Architecture Library
ที่อยู่ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ใกล้คณะศิลปกรรมศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4335
เว็บไซต์ http://www.arch.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-18.15 น. เสาร์ 10.00 น.-15.40 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการ


ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
Arts Library
ที่อยู่ อาคารมหาวชิราวุธ ชั้น 1-3 คณะอักษรศาสตร์ ใกล้หอประชุมจุฬาฯ   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4891,0-2218-4851
เว็บไซต์ http://hic.arts.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-18.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-17.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท
การแต่งกาย สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง เสื้อมีแขน ห้ามเสื้อแขนกุด รองเท้าหุ้มส้นสรรพศาสตร์สโมสร
Arts Library : Mahachakri Sirinthorn Bld.
ที่อยู่ อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร์ ใกล้หอประชุมจุฬาฯ   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4876, 0-2218-4864
เว็บไซต์ http://hic.arts.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น.
เสาร์ 9.00 น.-17.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เปิดบริการเฉพาะนิสิตคณะอักษรศาสตร์สถาบันเอเชียศึกษา
Asia Study Institute Library
ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 7 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7411
เว็บไซต์ http://www.ias.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการห้องสมุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ สารและของเสียอันตราย
Center of Excellence on Hazardous Substance Management Library
ที่อยู่ อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 9 ใกล้ศศินทร์หลังอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4167
เว็บไซต์ http://www.hsm.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่ รปภศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
Center of Learning Network for the Region Library
ที่อยู่ ศูนย์วิทยบริการ จุฬา-น่าน อาคาร วิชชาคาม 1 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตรงข้ามสนง กกต ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ส่วนอำนวยการกลาง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7   ดูแผนที่

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0086 ,054-600050 ต่อ140
เว็บไซต์ http://www.olnr.chula.ac.th/
หอสมุดกลาง
Central Library
ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ใกล้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2929, 0-2218-2918
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-21.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-18.00 น.
ช่วงสอบ 8.00 น.-24.00 น. ทุกวัน

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท รับสมัครสมาชิกรายปีศูนย์พัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
Central Library : Audio Visual Collection
ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ใกล้สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2946
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-21.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-18.00 น.
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท
ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Chula Business School Library
ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์50 ปี ชั้น 7 - 8 ใกล้จามจุรีสแควร์(แยกสามย่าน)   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-5725-30
เว็บไซต์ http://library.acc.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-20.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก ให้บริการได้วันจันทร์ พุธ และศุกร์
นิสิตเก่า/นักศึกษา/ข้าราชการเก็บค่าบริการ 10 บาท/วัน
บุคคลทั่วไปเก็บค่าบริการ 20 บาท/วัน

การแต่งกาย สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง เสื้อมีแขน ห้ามเสื้อแขนกุด รองเท้าหุ้มส้นห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
College of Public Health Sciences Library
ที่อยู่ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 11 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8199,0-2218-8046-7
เว็บไซต์ http://library.cphs.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-17.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ
ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์
Communication Arts Library
ที่อยู่ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 5 คณะนิเทศศาสตร์ ใกล้คณะนิติศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2225
เว็บไซต์ http://www.commarts.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ 10.00 น. -18.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น. เสียค่าบริการวันละ 20 บาทหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CU Memorial Hall Library
ที่อยู่ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15 และตึกจักรพงษ์(พิพิธภัณฑ์) ใกล้หอฬิกา   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4595, 0-2218-7097
เว็บไซต์ http://www.memohall.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ กรอกแบบฟอร์ม แสดงบัตรประจำตัว


ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
Dentistry Library
ที่อยู่ อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ปี ชั้น 3-4 ใกล้คณะสัตวแพทยศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9017-9
เว็บไซต์ http://www.lib.dent.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 7.00 น.-20.00 น.
เสาร์ 8.30 น.-15.30 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 7.00 น.-16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 บุคคลทั่วไปเสียค่าบริการ 20 บาท นิสิตเก่า/ข้าราชการไม่เสียค่าบริการห้องสมุดธรรมสถาน
Dharma Centre Library
ที่อยู่ ใกล้สระว่ายน้ำ 25 เมตร   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2218-3018-9
เว็บไซต์ http://www.dharma-centre.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-18.30 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ ปิดบริการเดือนเมษายนและตุลาคม
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Economics Library
ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ ตรงข้ามศาลาพระเกี้ยวใกล้คณะพาณิชยศาสตร์ฯ   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6221-2
เว็บไซต์ http://www.econ.chula.ac.th/about/facilities/library
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-20.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ 9.45 น.-17.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดสถาบันวิจัยพลังงาน
Energy Research Institute Library
ที่อยู่ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8095
เว็บไซต์ http://www.eri.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่ รปภ.

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Confucius Institute Library
ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ใกล้สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4915
เว็บไซต์ http://www.confucius.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาท
เทพบรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
Education Information Resources Center
ที่อยู่ อาคารพระมิ่งขวัญ การศึกษาไทย ชั้น 1-3 คณะครุศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2429, 0-2218-2430
เว็บไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-18.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Library
ที่อยู่ อาคารตึกวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 3 ใกล้หอนาฬิกา   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6364
เว็บไซต์ http://www.library.eng.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ 10.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่เคาน์เตอร์บริการ
ห้องสมุดสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
Environmental Research Institute Library
ที่อยู่ อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2218-8222
เว็บไซต์ http://www.eric.chula.ac.th/library.php
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อแลกบัตรที่ รปภห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์
Fine & Applied Arts Library
ที่อยู่ อาคารศิลปกรรมศาสตร์1 ช้ัน 1 ใกล้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรงข้ามหอประชุมจุฬาฯ   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4574
เว็บไซต์ http://www.faa-chula.com/library/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ ลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการสถาบันความมั่นคงและนานาชาติ
Institute of Security and International Studies Library
ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 5 ใกล้คณะเศรษฐศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7432
เว็บไซต์ http://www.isisthailand.org/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 7.30-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่รปภ

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ
International Information Center
ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 5 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ใกล้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2952-3
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.00 น. เสาร์ 9.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาทที่เคาน์เตอร์ชั้น 1
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
International Institute for Trade and Development : UNCTAD Collection Library
ที่อยู่ อาคารวิทยพัฒนา ช้ัน 8 ใกล้เรือนไทยจุฬาฯ   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2216-1894-7
เว็บไซต์ http://e-library.itd.or.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-15.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่รปภห้องสมุดสถาบันภาษา
Language Institute Library
ที่อยู่ อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ใกล้ศาลาพระเกี้ยว   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-6025
เว็บไซต์ http://www.culi.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ (ให้บริการเฉพาะนิสิตบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเท่านั้น)
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อและแลกบัตรที่รปภ
ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
Law Library
ที่อยู่ อาคารทวาราวดีชั้น 1 - 3 (ทางเข้าอยู่ชั้น 2) ใกล้คณะนิเทศศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2080
เว็บไซต์ http://www.law.chula.ac.th/หรือ เว็บไซต์ : http://www.library.law.chula.ac.th
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-20.00 น. เสาร์ 9.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 เสียค่าบริการคนละ 20 บาท แลกบัตรที่เจ้าหน้าทีประจำประตูเข้า-ออก

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
Medicine Library
ที่อยู่ อาคารหอสมุด ใกล้ตึกอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาฯ   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2252-7852,0-2254-8756, 0-2256-4266 ต่อ111
เว็บไซต์ http://www.library.md.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-22.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น. ช่วงสอบ 8.00 น.-24.00 น. ทุกวัน
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่ให้เปิดบริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อที่รปภ.
ห้องสมุดสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
Metallurgy and Materials Science Research Institute Library
ที่อยู่ อาคารวิทยาลัยปิโตเลียมฯ ชั้น 9 ใกล้ศศินทร์ซอยจุฬาฯ 12   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-4214
เว็บไซต์ http://www.material.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ
ห้องสมุดคณะพยาบาล
Nurse Library
ที่อยู่ อาคารเฉลิมราชกุมารี (จามจุรี 10) ตรงข้าม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3109
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/charm10.php
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการห้องสมุดคณะจิตวิทยา
Psychology Library
ที่อยู่ อาคารเฉลิมราชกุมารี (จามจุรี 10) ตรงข้าม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3109
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/charm10.php
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
Population Information Center
ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 2 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7413
เว็บไซต์ http://www.cps.chula.ac.th/newcps/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะกำจัด มงคลกุลเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Colledge Library
ที่อยู่ อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ชั้น 8 ใกล้ศศินทร์ซอยจุฬาฯ 12   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2218-4150-2
เว็บไซต์ http://www.ppc.chula.ac.th/library_update
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-18.00 น. เสาร์ 9.00 น.-13.00น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ และแลกบัตรที่รปภ. ที่ชั้น 1
การแต่งกาย ห้าม กางเกงขาสั้นห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
Pharmaceutical Science Library
ที่อยู่ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ชั้น 2 ใกล้โอสถศาลา   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2218-8298, 0-2218-8300
เว็บไซต์ http://www.pharm.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-18.00 น.
ก่อนสอบ 1 เดือน 7.30 น.-19.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น. - 16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ.
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
Political Science Library
ที่อยู่ อาคารเกษมอุทยานิน ชั้น 3-4 (อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี) ใกล้ประตูทางเข้าคณะรัฐศาสตร์ถนนอังรีดูนังต์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2218-7270
เว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th/library/
เวลาเปิดบริการ
จันทร์-ศุกร์
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-20.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-18.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ 9.00 น.-17.00 น.

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ บุคคลทั่วไปเสียค่าบริการ 30 บาท นักศึกษา ป. ตรีเสียค่าบริการ 20 บาท นักเรียน ไม่เสียค่าบริการห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
Sasin Library
ที่อยู่ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 6 ตรงข้ามอาคารจามจุรี10 ซอยจุฬาฯ 12   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์0-2218-4084-5
เว็บไซต์ http://www.sasin.edu/at-sasin/facilities/library/
เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์ 10.30 น.-18.30 น.
อังคาร-เสาร์ 8.00 น.-18.30 น.
จันทร์-เสาร์ 18.30 น. - 24.00 น. (เฉพาะนิสิตเท่านั้น)
อาทิตย์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการ 20 บาท ลงชื่อหน้าห้อง
การแต่งกาย สุภาพห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Sci &Tech Res Equip Centre Library
ที่อยู่ อาคาร สถาบัน 3 ชั้น 4 ใกล้คณะเภสัชศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-8025
เว็บไซต์ http://www.strec.chula.ac.th/Library
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ
การแต่งกาย ต้องเปลี่ยนรองเท้าที่จัดไว้ให้ ห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้องสมุดคณะวิทยาศาตร์
Science Library
ที่อยู่ อาคารแถบ นีลนิธิชั้น 2 ใกล้อุโมงค์ใต้ติน (ฝั่งศาลาพระเกี้ยว)   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-5045-7, 0-2218-5051
เว็บไซต์ http://www.sc.chula.ac.th/library/
เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.30 น.
เสาร์ 8.00 น.-16.00 น.
อาทิตย์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการ 20 บาท ลงชื่อหน้าห้อง
การแต่งกาย สุภาพห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม
Social Research Institute library
ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้นลอย ห้อง 110 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7401
เว็บไซต์ http://www.cusri.chula.ac.th/?page_id=339
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ 20 บาท เซ็นชื่อ แลกบัตรที่รปภ.


ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports Science Library
ที่อยู่ อาคารเฉลิมราชกุมารี (จามจุรี 10) ตรงข้าม สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3109
เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th/charm10.php
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 น.-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์ 9.00-18.00 น.
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการหอสมุดดนตรีไทย
Thai Music Library
ที่อยู่ อาคารศิลปวัฒนธรรม ชั้น3 ใกล้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-3633
เว็บไซต์ http://culturalartcu.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.30 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ
ห้องสมุดสถาบันไทยศึกษา
Thai Studies Library
ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 9 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7410
เว็บไซต์ http://www.thaistudies.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกสารประเทศไทย
Thailand Information Center
ที่อยู่ สำนักงานวิทยทรัพยากร ชั้น 6 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-218-2956-9
เว็บไซต์ http://tic.car.chula.ac.th/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-19.00 น. เสาร์ 9.00 น.-18.00 น. อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เสียค่าบริการวันละ 20 บาทห้องสมุดสถาบันการขนส่ง
Transportation Institute Library
ที่อยู่ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณีชั้น 6 ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์-คณะรัฐศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7445
เว็บไซต์ http://www.tri.chula.ac.th/indexlibrary.html
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น.-16.00 น. พัก 12.00 น.-13.00 น. เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ
บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ เซ็นชื่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารสัตว์
Veterinary Science Library
ที่อยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตึก 60 ปี ช้ัน 9 ใกล้คณะทันตแพทยศาสตร์   ดูแผนที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-9554-7,0-2255-8853,0-2258-0980
เว็บไซต์ http://161.200.35.61/
เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
ช่วงเปิดภาคการศึกษา 7.00 น.-19.00 น.
ช่วงปิดภาคการศึกษา 8.00 น.-16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ ปิดบริการ

บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่เสียค่าบริการ แลกบัตรที่รปภLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

chulalibrary@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media