Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Get Help   /  Canteen / Restaurant

Canteen / Restaurant

ผู้รับบริการสามารถรับประทานอาหารได้ที่โรงอาหารรอบๆ สำนักงานวิทยทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารสํานักงานมหาวิทยาลัย ด้านหน้าอาคารสำนักงาน หลังร้าน 7-11 ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์, โรงอาหารคณะครุศาสตร์ ให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ , โรงอาหารหอพักนิสิต จุฬาฯ ให้บริการทุกวัน

ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงสำนักงาน สามารถเลือกรับประทานได้ที่ ห้องอาหารศศภัตร (Sasa Cusine) หรือที่ I’m Park ด้านหลังมหาวิทยาลัย มีร้านอาหารและร้านกาแฟให้เลือกมากมาย