Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Annoucement


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจ้าง จำนวน 5 รายการ

Click ประกาศผู้ชนะ เช่าบริการระบบพิมพ์เอกสารเหมาจ่าย
Click ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง
Click ประกาศผู้ชนะ จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเสียงตามสาย
Click ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างบริการฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น เครื่องฉีดน้ำหอมอัตโนมัติฯ
Click ประกาศผู้ชนะซื้อจ้างบำรุงรักษาดูแลโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ