ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การบันทึกเสียงและภาพ และการนำเสนอข้อมูลทางด้านภาพและเสียงห้องประชุม ชั้น 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click ประกวดราคาระบบบันทึก1

Click ขอบเขตงานอุปกรณ์บันทึกเสียง ชั้น 7

Click TOR2 อุปกรณ์บันทึกเสียงชั้น 7

Click ประกวดราคาระบบบันทึก.

Click TOR1 อุปกรณ์บันทึกเสียงชั้น7

Click TOR3 อุปกรณ์บันทึกเสียงชั้น 7Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App