ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย

ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย

ผู้แต่ง: คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง และ วิจักขณ์ พานิช

วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตต่อศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินไทย โดยยกตัวอย่างพิธีกรรม ความคิด การปรับใช้ การหยิบยืมทางความเชื่อของคนไทย จนเกิดเป็นพิธีกรรมและศาสนาแบบไทย และยังให้มุมมองถึงการนับถือผีของไทยเป็นแกนกลาง โดยมีพุทธและพราหมณ์เป็นเปลือกห่อหุ้มอยู่ภายนอก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103153CHECK SHELVES

Amidst the new world order ไทยในระเบียบโลกใหม่

Amidst the new world order ไทยในระเบียบโลกใหม่

ผู้แต่ง: ปิติ ศรีแสงนาม

วิเคราะห์ภาพอนาคตที่ประเทศไทยต้องเผชิญภายใต้ระเบียบโลกใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ ศึกษายุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา และภาวะถดถอยในดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกา ถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจของผู้นำและพรรคคอมมิวนิสต์จีน การเป็นมหาอำนาจใหม่และการขยายอิทธิพลของจีน วิเคราะห์ประเทศญี่ปุ่นในยุค 5.0 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาสังคม

จุดยืนของไทยและอาเซียนท่ามกลางการปะทะกันของมหาอำนาจ ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก อินเดียและอ่าวเบงกอลกับการเป็นมหาอำนาจใหม่ในเวทีเศรษฐกิจโลก


Communal intimacy and the  violence of politics : understanding the war on drugs in Bagong Silang, Philippines

Communal intimacy and the violence of politics : understanding the war on drugs in Bagong Silang, Philippines

By Steffen Bo Jensen and Karl Hapal ; foreword by Vicente L. Rafael

Offers a reading of the historical specificities of the drug war it occurred in Manila focus on Bagong Silang, Police violence and corruption in the war on drugs. Mentions of violent politics in Bagong Silang, extrajudicial killings, and the war on drugs implicated local structures of authority, including a justice system that had always been deeply integrated into communal relations.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103139CHECK SHELVES

Myanmar's fragmented democracy : transition or illusion?

Myanmar's fragmented democracy : transition or illusion?

By Felix Tan Thiam Kim, Nanyang Technological University, Singapore

An examination of Myanmar's political situation, including the recent military coup carried out by the Tatmadaw. Considers political reforms and the three elections in 2010, 2015, and 2020. Mentions Tatmadaw's roles in the last decade.  Include Myanmar's relations with the global and regional communities; ASEAN and Myanmar; and China determining the direction of Myanmar.

Contents: A chequered political history: 1948-2008 -- Electoral history and its aftermath: 2010, 2015 and 2020 elections -- Conflicts of interest: USDP, NLD and the Tatmadaw -- Ethnic politics: Panglong II and the nationwide ceasefire agreement - failure or fault lines? -- Rohingyas and their many problems -- Myanmar's geopolitical engagement: ASEAN and the rest of the world -- Conclusion: Myanmar's fragmented democracy: transition or illusion?


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : ASEAN[TAIC] 103147ON DISPLAY

ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ

ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ

ผู้แต่ง ปวริศร เลิศธรรมเทวี

การพิทักษ์ตัวเองของประชาธิปไตยให้คงอยู่เปรียบเหมือนกับประชาธิปไตยติดอาวุธ... ทำความเข้าใจทั้งจุดแข็งจุดอ่อนประชาธิปไตย ขอบเขต การปรับใช้ การปกครอง หลักคิดของรัฐธรรมนูญ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พร้อมการตั้งข้อสังเกตต่อการชุมนุม และการรัฐประหาร

สารบัญ: ภูมิหลัง -- วัฏจักรการปกครอง -- รัฐธรรมนูญ -- รัฐประหาร -- รัฏฐาธิปัตย์ -- หลักนิติธรรม -- สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103145CHECK SHELVES