พลังรัก พลังอำนาจ = Power and Love

พลังรัก พลังอำนาจ = Power and Love

ในภาวะที่บ้านเมืองเรากำลังแตกแยก ความไม่เท่าเทียม อคติ ความโกรธ เกลียด ฯลฯ และเรากำลังถึงทางตัน เพราะแม้ว่าจะใช้ไม้แข็งแล้ว หรือเปลี่ยนมาใช้ไม้นวมก็แล้ว ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะคลี่คลายปัญหานี้อย่างไร ลองปรับมุมคิดเสียใหม่ และเปิดรับแนวคิดการใช้อำนาจและความรักอย่างสมดุลเช่นที่อดัมนำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ เราอาจจะมองเห็นแสงสว่างที่จะนำไปสู่ทางออก ซึ่งเคยถูกอคติอันมืดมัวบดบังเอาไว้ก็เป็นได้

สารบัญ

• บทนำ เกินกว่าสงครามและสันติภาพ

• แรงผลักดันพื้นฐาน 2 ประการ

• โลกที่เต็มแน่น

• กับดักสองประการ

• สิ่งที่จำเป็นต้องรู้

• 1 สองด้านของพลังอำนาจ

• 2 สองด้านของความรัก

• 3 ความลักลั่นของอำนาจและความรัก

• 4 ล้มลง

• 5 สะดุดล้ม

• 6 เดิน

หนังสือแนะนำชุด “การจัดการกับความขัดแย้ง” เดือนพฤษภาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Sasin Library303.48 ค349พ 2561CHECK SHELVES
Sasin Library303.48 ค349พ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.48 ค349พ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.48 ค349พ 2561CHECK SHELVES

Stop workplace drama : สยบดราม่าในองค์กร

Stop workplace drama : สยบดราม่าในองค์กร

ผู้คนในยุคนี้...มักเป็นมนุษย์ลูกคนเดียวของครอบครัว ลูกคนสุดท้องของครอบครัว ต่างก็ได้รับการเลี้ยงดูแบบถูกเอาอกเอาใจกันมาตลอดเวลา เมื่อมีคนสองขั้วมาเจอกันและทำงานร่วมกับมนุษย์ป้า แน่นอน ดราม่าย่อมจะต้องปรากฏอย่างหลีกหนีไม่ได้ เมื่อมีดราม่าแล้ว...งานในองค์กรย่อมจะไม่ราบรื่น ผลงานย่อมไม่ดี ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่เร่งด่วนอันดับต้นๆ คือ ต้องทำให้ดราม่านั้นสงบลง เบาบางลง อย่างน้อยคนในองค์กรนั้น ควรมีภาวะทางความคิด ในการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง อยู่บ้าง

แต่ทว่า นายแพทย์ มนตรี แสงภัทราชัย โค้ชระดับแนวหน้าของประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องศาสตร์การโค้ช และเรื่องการทำงานของสมองตามหลักการแพทย์ ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์จากที่เคยแก้ไขในองค์กรต่างๆ มาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ บอกเลยว่าอ่านแล้วนำเอาไปใช้ได้จริง ใช้แล้วเกิดผลจริงดีขึ้นทันที เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ไม่ธรรมดา

หนังสือแนะนำชุด “การจัดการกับความขัดแย้ง” เดือนพฤษภาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.3145 ม153ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.3145 ม153ส 2562CHECK SHELVES

จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น

จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น

สารบัญ

• ความขัดแย้งและการจัดการในอดีต ข้อขัดข้อง และปัญหา

• มุมมองและเครื่องมือของผู้ไกล่เกลี่ย

• ธรรมชาติของคน ธรรมชาติของความขัดแย้ง

• วิธีสร้างสะพานทอง

• ความขัดแย้งและความต้องการที่แท้จริง

• การร่วมกันค้นหาทางออก

• การสัตยาบันข้อตกลงตามสัญญา (Ratification)

หนังสือแนะนำชุด “การจัดการกับความขัดแย้ง” เดือนพฤษภาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.69 น176จ 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 น176จ 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101357CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101357CHECK SHELVES
Political Science Library303.69 น176จCHECK SHELVES
Political Science Library303.69 น176จCHECK SHELVES

ชัยชนะของสันติวิธี

ชัยชนะของสันติวิธี

วิกฤตการณ์ทางการเมืองในสองทศวรรษที่ผ่านมาและยังไม่จบสิ้นจนทุกวันนี้ ย่อมเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกเราว่าการเปลี่ยนยุคสมัยกำลังเกิดขึ้นในสังคมของเรา การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะเจ็บปวดมากน้อยเพียงใด และยุคใหม่จะดีกว่า ยุคเก่าหรือไม่ เราไม่มีทางรู้ได้อย่างแม่นยำ เพราะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมาย ที่เกี่ยวข้องเราได้แต่หวังว่า เราจะไม่ต้องฆ่าฟันกันมากเกินไปและสิ่งใหม่จะดีกว่าสิ่งเก่า

แต่ความฝันนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ ย่อมอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องไม่เป็น "ไทยเฉย" ต้องลุกขึ้นมาร่วมกันรับผิดชอบต่อวิกฤตที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ โดยเฉพาะชนชั้นนำที่คุมอำนาจสถาบันหลักของบ้านเมือง ซึ่งตอนนี้มีท่าทีว่าจะปรับตัวไม่ทันและอ่านจิตวิญญาณของยุคสมัยไม่ออก ทำให้การรักษาสถาบันกลายเป็นการแช่แข็ง จนหมดความยืดหยุ่นและเสียมรรถภาพของการฟื้นตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงาที่กำลังเกิดขึ้น คนที่รักษาสถาบันจึงกลายเป็นผู้บ่อนทำลายสถาบันเอง

หนังสือแนะนำชุด “การจัดการกับความขัดแย้ง” เดือนพฤษภาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.69 ช377 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 ช377 2565CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HM1281 ช377 2565CHECK SHELVES
Arts LibraryHM1281 ช216CHECK SHELVES

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เส้นทางการจัดการความขัดแย้งโดยสร้างความเข้าใจร่วมกัน

การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เส้นทางการจัดการความขัดแย้งโดยสร้างความเข้าใจร่วมกัน

สารบัญ

บทที่1 ความขัดแย้งในสังคมไทย

บทที่2 แนวคิดการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

บทที่3 บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และยุทธวิธีของคนกลาง

บทที่4 เครื่องมือ และทักษะที่จำเป็นของคนกลาง

บทที่5 การไกล่เกลี่ยโดยคนกลางในสังคมไทย:บทเรียนและข้อระวัง

บทที่6 ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

บทที่7 ความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง

หนังสือแนะนำชุด “การจัดการกับความขัดแย้ง” เดือนพฤษภาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.69 ช238ก 2565CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.69 ช238ก 2565CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103385CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103385CHECK SHELVES
Political Science Library303.69 ช238ก 2565CATALOGING
Political Science Library303.69 ช238ก 2565CATALOGING

นั่งกลางไฟ : ใช้ความขัดแย้งสร้างความรักและความเข้าใจ

นั่งกลางไฟ : ใช้ความขัดแย้งสร้างความรักและความเข้าใจ

เมื่อความยุ่งยากมาเคาะประตูบ้าน พวกเรา...ไม่อยากเปิดรับ เรากลัว

และอยากเปิดรับแค่ความสงบ แต่...เมื่อความยุ่งยากเคาะประตู

นั่นคือ...ความสัมพันธ์อย่างใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้น

...นั่นคือความเป็นไปได้สำหรับชุมชนอย่างใหม่มายืนรอที่ประตู

ชุมชนใหม่...อยู่ที่การตัดสินใจร่วมกันที่จะก้าวเข้าหาสิ่งไม่รู้ เข้าสู่ความยากลำบาก

สู่เปลวไฟซึ่งเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่ออิสรภาพ...

หนังสือแนะนำชุด “การจัดการกับความขัดแย้ง” เดือนพฤษภาคม 2566


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.69 ม576น 2565CHECK SHELVES

Collection